Home

Welkom op de site van Change-in-Care|Cure, een platform voor organisatie advies in de zorgsector op het vlak van strategie- en veranderingsprocessen, patiëntveiligheid en risicomanagement, bedrijfseconomische efficiency en interim management.

Onze consultants begeleiden zorgaanbieders bij het tot stand brengen van de samenhang tussen strategische keuzes, kwaliteit, patiëntveiligheid, risicobeheersing, procesbeheersing en bedrijfseconomische efficiency. Koppeling van kwaliteit aan kosten, dat staat bij ons centraal.

Het resultaat is een cultuur waarin zorgprofessionals en bestuurders doen wat ze zeggen, en voortdurend aandacht hebben voor zowel output als processen, medewerkers, cliënten en ketenpartners. Zorginstellingen of zorgaanbieders met die karakteristieken zullen een aantrekkelijk imago en contracteerprofiel hebben.

Wij helpen u bij het organiseren van resultaatgerichte en voorspelbare zorg met ingecalculeerde risico’s.

Gaat u met ons mee op pad?