Ziekenhuizen Zorginstellingen

Aandacht voor kwaliteit, patiëntveiligheid, risicobeheersing, cultuur en contracteerprofiel van zorginstellingen

Vóór 1 januari 2013 dienen alle zorginstellingen te beschikken over het VMS-NTA certificaat. Maar patiëntveiligheid is méér dan compliance. Zorginstellingen die veilige zorg leveren, leren van fouten en onverwachte gebeurtenissen en hebben oog voor onvoorziene kwetsbaarheden. Oplettendheid wordt gestimuleerd. Hun radar scant continu de kwaliteit, efficiency en kosten van werkprocessen en vangt signalen van medewerkers en cliënten op. Zij hebben een betrouwbaarder en voorspelbaarder profiel en zijn daarmee aantrekkelijker voor patiënten, ketenpartners en zorgverzekeraars.

Wij benaderen kwaliteit & patiëntveiligheid, procesbeheersing, risicobeheersing, en financiële beheersing integraal vanuit de HRO (High-Reliability-Organization) benadering. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgverleners trots willen zijn op zichzelf en op hun zorginstelling, dat ze niet willen falen, geen persoonlijke risico’s willen lopen, en dat ze er alles aan willen doen opdat patiënten, ketenpartners en zorgverzekeraars vertrouwen in hen kunnen hebben.

 

 

 

 

Wij zien een zorginstelling dan ook als een violist die de vier snaren van de viool op het juiste moment weet te raken om mooie muziek te maken:

  • de snaar van de strategie (aandacht voor marktmogelijkheden en samenwerking)
  • de snaar van de zorg (aandacht voor procesbeheersing, veilig werken en risico reductie)
  • de snaar van de cultuur (aandacht voor samenwerking met collega’s, ketenpartners en sociale warmte voor patiënten)
  • de snaar van de bedrijfseconomische efficiency (aandacht voor kostenbewustzijn en contracteerprofiel)