Cultuur en Imago

Liever de blik naar binnen?

Dat kan ook. Wij begeleiden teams op een waarderende en onderzoekende manier met behulp van de Appreciative Inquiry werkwijze en stimuleren de dialoog over de gewenste omgangsvormen onderling en naar cliënten toe, imago, empathie en “sociale warmte”.

Existentiële vragen als “wie willen wij zijn?” en “hoe willen wij zijn?”, komen daarbij aan bod. Dit is complementair aan de conditionering op geprotocolleerd werken.

Ook kunnen wij intervisie verzorgen: u kunt dan in groepen van (ziekenhuis)apothekers in vertrouwelijke setting succesverhalen over kwaliteit, efficiency en risicobeheersing met elkaar uitwisselen en aantrekkelijke toekomstperspectieven ontwikkelen. Wat is uw perspectief? Blijft u als apotheek zelfstandig functioneren of zoekt u aansluiting bij een mono- of multidisciplinaire zorggroep?

Onze consultants: Fenny van Es-Radhakishun, Nick Fryars, Robbert Masselink.