Farmacie sector

Aandacht voor kwaliteit, patiëntveiligheid, risicobeheersing, cultuur en contracteerprofiel van openbare apotheken, dienstapotheken, poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken

Op kwaliteit kun je sturen, en snel ook.

Kwaliteit (hoe we de dingen doen en wat we van elkaar verwachten) is de basis in elke openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek. Apotheken lopen voorop als het gaat om medicatieveiligheid en zij zijn zich bewust van hun belangrijke rol. En patiënten en zorgverzekeraars verwachten ook dat apotheken alert en pro-actief zijn. P4QS gaat zeker toenemen en dat betekent dat apotheken in verband met de prestatiebekostiging expliciet hun toegevoegde waarde moeten aantonen.

 

Liever de blik naar binnen?

Dat kan ook. Wij begeleiden apotheek teams bij het bereiken van de gewenste omgangsvormen onderling en naar cliënten toe. We besteden aandacht aan imago, empathie en de “sociale warmte”.

Existentiële vragen als “wie willen wij zijn?” en “hoe willen wij zijn?”, komen daarbij aan bod. Dit is complementair aan de conditionering op geprotocolleerd werken.

Ook kunnen wij intervisie verzorgen: u kunt dan in groepen van (ziekenhuis)apothekers in vertrouwelijke setting succesverhalen over kwaliteit, efficiency en risicobeheersing met elkaar uitwisselen en aantrekkelijke toekomstperspectieven ontwikkelen. Wat is uw perspectief? Blijft u als apotheek zelfstandig functioneren of zoekt u aansluiting bij een mono- of multidisciplinaire zorggroep?

Wij begeleiden teams op een waarderende en onderzoekende manier met behulp van de Appreciative Inquiry werkwijze.

Onze consultants: Fenny van Es-Radhakishun, Nick Fryars, Robbert Masselink.

Voor informatie: Fenny van Es-Radhakishun