Procesherontwerp Privatisering

Aandacht voor procesherontwerp, schaalvergroting en bedrijfseconomische efficiency: verzelfstandiging als oplossing?

Wij begeleiden laboratoria, ziekenhuisapotheken en medisch ondersteunende diensten bij regionale samenwerking en mogelijk privatisering. In business plannen besteden wij aandacht aan kwaliteit en kosten van werkprocessen, risicobeheersing (wat kost het om risico’s af te dichten) en naar de financiële onderbouwing van investeringen die nodig zijn voor kwaliteitsimpulsen. Als vervolg daarop stellen wij onderbouwingen op voor Raden van Bestuur, Raden van Toezicht en Ondernemingsraden.

Onze consultants: Fenny van Es-Radhakishun, Nick Fryars