Kwaliteit Patientveiligheid VMS

Wij begeleiden zorginstellingen bij het analyseren van incidenten (retrospectieve analyses) en complicaties. Samen met expertise teams bespreken we fouten en complicaties, onderzoeken we de tegenvallers in de werkprocessen, en ontwerpen we veranderingen die de systemen robuuster en betrouwbaarder maken. Het is immers de bedoeling om te leren van de opgetreden fouten en herhaling te voorkomen. Ook het analyseren van de patiëntveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Wij voeren op een waarderende manier risk-based VMS-NTA en HKZ proef-audits en veiligheidsrondes uit op de nieuwe paragraaf patiëntveiligheid, zodat u kunt zien waar u staat. Waar bent u goed in, waar liggen de groeipunten. Daarna kunt u gericht afstevenen op de NIAZ, HKZ of VMS-NTA certificering.

Wij adviseren bij het opstellen van de patiëntveiligheidsparagraaf van directiebeoordelingen en jaarverslagen, voeren cliënt- en ketenpartnerwaarderingsonderzoek uit, en kunnen op interim-basis zorginstellingen ondersteunen bij het bereiken van patiëntveiligheidsdoelstellingen en een cultuur waarin aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid vanzelfsprekend zijn.

Seminars voor medische staf, patiëntveiligheidscommissies en Raden van Toezicht over de implementatie van VMS zijn ook belangrijke momenten om de dialoog over dit onderwerp in de gehele organisatie gaande te houden.

Onze consultants: Fenny van Es-Radhakishun en Robbert Masselink.